Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Βραβεία Planet Sierra 2011 για τις καλύτερες πρακτικές για το περιβάλλον


Στο πλαίσιο των πρώτων Βραβείων Planet Sierra η Sonae Sierra άνοιξε σήμερα τη διαδικασία βράβευσης των καταστημάτων που εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές για το περιβάλλον στο εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza στη Λάρισα.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον τομέα των εμπορικών κέντρων στην οποία συμμετέχουν και τα 51 εμπορικά κέντρα της Sonae Sierra, στις επτά χώρες όπου η εταιρεία έχει δραστηριοποιείται....

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η επιβράβευση των καταστηματαρχών, οι οποίοι εφαρμόζουν τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές και αναλαμβάνουν τις πιο αξιόλογες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και την προστασία του, όπως: σαφή προσήλωση στη διασφάλιση αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, λειτουργικό σύστημα/ διαδικασία διαχείρισης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων -ως προς την ενέργεια, το νερό, την ποιότητα του αέρα, τον θόρυβο, τα λύματα και τα απόβλητα-  εκπαίδευση και προγράμματα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Sonae Sierra ενθαρρύνοντας τους καταστηματάρχες να εφαρμόζουν καλές πρακτικές και να μειώνουν τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς τους στο περιβάλλον. Επιπλέον, η πρωτοβουλία συνδέεται άρρηκτα με τον κεντρικό σκοπό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας –που έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 από το 2005- δηλαδή τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας της εταιρείας στο περιβάλλον, σε όλους τους τομείς όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία.
«Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι καταστηματάρχες συνδέονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός εμπορικού κέντρου, η ανάπτυξη της αντίληψης για την εφαρμογή ορθών και ολοκληρωμένων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί προτεραιότητα για τη Sonae Sierra. Το συγκεκριμένο βραβείο μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τους καταστηματάρχες εκείνους που συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του εμπορικού κέντρου, και μας βοηθούν να αντιληφθούμε τα πολλαπλά οφέλη από την υιοθέτηση τέτοιων αειφόρων πρακτικών», δήλωσε η Elsa Monteiro, Διευθύντρια Βιωσιμότητας της Sonae Sierra.
—Ο νικητής στην Ελλάδα
Τα βραβεία απονέμονται συνήθως σε δύο καταστηματάρχες σε κάθε χώρα, στις κατηγορίες Α και Β. Στην κατηγορία Γ -σουπερμάρκετ και υπεραγορές, απονέμεται ένα διεθνές βραβείο. Φέτος, απονεμήθηκε στην Ελλάδα ένα βραβείο που ανήκει στην κατηγορία A.
Ως εκ τούτου για την Ελλάδα, το βραβείο που ανήκει στην κατηγορία Α απονεμήθηκε στο κατάστημα H&M του εμπορικού κέντρου Pantheon Plaza.
«Νιώθουμε μεγάλη τιμή που παραλαμβάνουμε αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Η αναγνώριση των προσπαθειών μας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάνει περήφανους όλους όσους εργάζονται για την H&M. Τέτοιου είδους διακρίσεις αποδεικνύουν ότι η H&M θέτει τα πρότυπα στον κλάδο και είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ο στόχος και το όραμα μας είναι ένα πρότυπο λειτουργίας το οποίο αποσκοπεί στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και στο αόριστο μέλλον.
Ο περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας τόσο στα καταστήματα μας όσο και στα κέντρα διανομής των προϊόντων μας αποτελεί βασική μας μέριμνα η οποία έχει θέσει ως στόχο τη περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης κατά 20% ανά τετραγωνικό μέχρι το 2020 – σε σύγκριση με το 2007.
Οι περιβαλλοντικές μας οδηγίες αναφέρουν τρόπους ανακύκλωσης και χειρισμού των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων υλικών, όπως λάμπες φθορίου, μπαταρίες, ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, κόλλες και άλλα χημικά», δήλωσε η Μαρίζα Πετράκου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου της εταιρείας H&M.
Σύμφωνα με την Παυλίνα Χανδρά, Γενική Διευθύντρια της Sonae Sierra για τη Διαχείριση Ακινήτων στην Ελλάδα, «τα εν λόγω βραβεία θα κινητοποιήσουν περαιτέρω το κατάστημα που αναδείχθηκε νικητής, προκειμένου να συνεχίσει να βελτιώνει τις προς υιοθέτηση περιβαλλοντικές πρακτικές, ενώ παράλληλα, προσφέρουν επιπλέον κύρος στα ενδιαφερόμενα μέρη του καταστήματος. Η επικοινωνία της εν λόγω βράβευσης και των θετικών αποτελεσμάτων που κατέγραψε το κατάστημα, ενημερώνει, αλλά και κινητοποιεί τους άλλους καταστηματάρχες, ώστε να βελτιώσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν και να διαχειριστούν τα καταστήματά τους μέσω πιο περιβαλλοντικά αποτελεσματικών μεθόδων. Την ίδια στιγμή, η βράβευση αποτελεί πηγή ενημέρωσης και έμπνευσης για υιοθέτηση βέλτιστων και αποτελεσματικών πρακτικών».
econews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου