Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Όχι της Alpha Bank στο "γάμο"

Ένα ακόμη ηχηρό όχι στην νέα πρόταση συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας είπε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank, περιπλέκοντας τα πράγματα στον τραπεζικό τομέα και «αδειάζοντας» χιλιάδες επενδυτές που έσπευσαν να τοποθετηθούν μέσω Χρηματιστηρίου.


Απέρριψε, και μάλιστα όμοφωνα, το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank την πρόταση συγχώνευσης που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα «λαμβάνοντας υπόψη», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA».

Πάντως οι επαφές των δύο τραπεζικών Ομίλων θα συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα καθώς κύκλοι της Εθνικής εμφανιζονται τώρα διατεθειμένοι να συζητήσουν κάποια σημεία της αρχικής πρότασης, αλλά εκ των προτέρων τη θεωρούν «πλούσια» για τους μετόχους της Alpha Bank. Ο μέτοχος της Alpha Bank με την πρόταση αυτή αυξάνει την περιουσία του κατά 50-60%, πρόκειται για μια προσφορά που δεν έχει προηγούμενο ούτε σε επιθετικές εξαγορές, αναφέρουν οι κύκλοι της Εθνικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank

Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "ΑLPHA") ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΘΝΙΚΗ") περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ.

Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων:

(Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και

(Β) Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.

Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους.

Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA.

Τι προηγήθηκε
Η πρόταση-«βόμβα» της Εθνικής Τράπεζας στην Alpha Bank έγινε αργά το μεσημέρι. Η φιλική συγχώνευση που πρότεινε η Εθνική προς την Alpha Bank έγινε στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ στις αρχές του μήνα οι δύο πλευρές υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας εχεμύθειας. Οι δύο τράπεζες είχαν και στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης, αλλά οι συνομιλίες δεν είχαν καταλήξει, λόγω διαφόρων προβλημάτων.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για καθεμία μετοχή της Alpha.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασής μας, υπερτίμημα ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και υπερτίμημα ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση 
ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.

Η πρόταση θα έδιδε τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29% αντίστοιχα, ενώ οι άμεσες συμμετοχές του ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου