Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Νομοσχέδιο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Αυτεπάγγελτη εισαγγελική διερεύνηση και ποινική δίωξη των εγκλημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας ή άλλων εγκλημάτων που διαπράττονται από τέτοια κίνητρα, προβλέπει νομοσχέδιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που με το οποίο θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο ρύθμισης για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου, σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης.11.2008.

Με το νομοσχέδιο – που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Μαρτίου -  προβλέπεται ότι για να διερευνηθούν και να διωχθούν ποινικά εγκλήματα ξενοφοβίας ή ρατσισμού δεν θα πρέπει να προηγηθούν αναφορές ή καταγγελίες των θυμάτων  που συχνά είναι ευάλωτα και σε δυσχερή θέση.

Ακόμη, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται η διοικητική ευθύνη των νομικών προσώπων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας ή στη διάπραξη εγκλημάτων με τέτοια κίνητρα.

Επίσης, επεκτείνεται η προστασία και σε ομάδες ή πρόσωπα που δεν προσδιορίζονται μόνο με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή τους αλλά και τον γενετήσιο-σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι με το νομοσχέδιο θεωρούνται αξιόποινες και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις που στρέφονται κατά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων), όπως για παράδειγμα θρησκευτικά αντικείμενα, εθνικά σύμβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαμονής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου