Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Μειώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προυπολογισμού

Χαμηλότερο κατά 55 εκατ. ευρώ είναι σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα του κρατικού προυπολογισμού το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 σε σχέση με το προβλέψεις του Προϋπολογισμού για το ίδιο διάστημα. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 1.024 εκατ. ευρώ όταν σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2011
το έλλειμμα του πρώτου διμήνου προβλεπόταν σε 1.079 εκ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία του ελλείμματος σε δημοσιονομική βάση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα ακόλουθα:

* Σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2010, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι, όπως αναμενόταν, αυξημένο κατά 8,5% κυρίως λόγω της μη επανάληψης στην περίοδο αυτή συγκεκριμένων αποδόσεων μέτρων, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης από την εκτιμώμενη ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ.

* Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.950 εκ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση κατά 9,1% που οφείλεται, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκατ. ευρώ αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 414 εκατ. ευρώ στο τρέχον δίμηνο.

- οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,3%. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% και οι τόκοι κατά 1,4 %.

* Τα έσοδα, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν αύξηση 354,5% και οι δαπάνες μείωση 67,9%.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι χαμηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκατ. ευρώ, ενώ αυτά του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 603 εκατ. ευρώ, με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού η μείωση να περιορίζεται στα 257 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 595 εκατ. ευρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου