Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Βόμβα στο νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα

"Μπλόκο" στα σχέδια της κυβέρνησης για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στήνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού που περιγράφει περίπου ως «ημίμετρα» το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς επαγγελμάτων. Θεωρεί, ότι η ρύθμιση δεν αίρει τα εμπόδια στην άσκηση των επαγγελμάτων, ενώ τα πραγματικά οφέλη στον ανταγωνισμό, από την απελευθέρωση των επαγγελμάτων με αυτόν τον τρόπο, θα αργήσουν να φανούν...


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε γνωμοδότηση που εξέδωσε, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «το Προσχέδιο Νόμου, δεν οδηγεί σε πλήρη άρση των νομοθετικά καθοριζόμενων περιορισμών του ανταγωνισμού, αλλά σε μερική, τόσο από άποψη έντασης όσο και εξ απόψεως εύρους απορρύθμιση».

Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής επισημαίνεται, μάλιστα, ότι ο νόμος δεν ρυθμίζει ουσιαστικά ζητήματα των διαφόρων επαγγελμάτων (δικηγορική ή συμβολαιογραφική ύλη, αρμοδιότητες νομίμων ελεγκτών) και δεν καταργεί τα ρυθμιστικά εμπόδια στην ελεύθερη άσκησή τους. «Τέτοιου είδους περιορισμοί μπορεί να βλάπτουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, εφόσον δεν δικαιολογούνται από υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα και με την αρχή της αναλογικότητας» αναφέρεται στη γνωμοδότηση.

Η Επιτροπή εκτιμά πως ο όποιος θετικός αντίκτυπος της ρύθμισης για τους καταναλωτές που κάνουν χρήση των υπηρεσιών και για την εθνική οικονομία, «ενδέχεται να μην είναι άμεσος, καθώς οι όποιες πραγματικές αλλαγές στην ανταγωνιστική διαδικασία θα επέλθουν σταδιακά».

Επισημαίνεται, παράλληλα και η απουσία μεταβατικών διατάξεων, αναγκαίων για την ομαλή μετάβαση στα δεδομένα των νέων ρυθμίσεων.

Προτάσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί πως το ισχύον σύστημα των δικηγορικών προεισπράξεων πρέπει  να αντικατασταθεί από ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων παγίων/κατ' αποκοπή ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση δικηγόρου, τα οποία όμως δεν θα συνδέονται με συγκεκριμένα «ποσά αναφοράς», όπως γίνεται στο νόμο. Και αυτό γιατί η Επιτροπή θεωρεί ότι τα «ποσά αναφοράς» θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως «ελάχιστες αμοιβές».

Για τους μηχανικούς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αμφισβητεί επίσης την αναγκαιότητα ορισμού «νόμιμων αμοιβών» για τον υπολογισμό των νόμιμων εισφορών και των δικαιωμάτων που υπολογίζονται με βάση το ποσό της αμοιβής των μηχανικών.  Για το σκοπό αυτό προτείνει να χρησιμοποιηθούν άλλοι μηχανισμοί, όπως το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των μηχανικών, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία, ή η υιοθέτηση κλίμακας παγίων ποσών ανάλογα με την αξία του εκτελούμενου έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου